Tanımlamalar

nöbetim uygulamasında çizelgede nöbet veya izin ekleyebilmek için Tanımlamalar kısmında zorunlu olan bazı bilgilerin tamamlanması gerekmektedir. Zorunlu alanlar ise :

  • • Departmanlar
  • • Pozisyonlar
  • • Personeller

alanları çizelge oluştururken kullanılmaktadır. Herhangi bir kayıt olmaması halinde yeni nöbet veya izin eklenemeyecektir.

  • • Şablonlar
  • • Mesai Şablonları
  • • Tatil ve Resmi Tatiller

alanları ise isteğe bağlıdır. Nöbet ve izin ekleme sonrası mesai saati hesaplama, toplam mesai saatinden resmi tatillerin düşülmesi, nöbet saatlerini şablonlar ile belirleme gibi işlemleri kolaylaştırmak için kullanılır.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki videoyu seyredebilirsiniz.