Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Mert Çalışkan Şahıs Şirketi ("Şirket") https://nobetim.com ("Site") üzerinden kullanıcılarına çeşitli hizmetler sunmaktadır. Şirket, kullanıcılarının kişisel verilerini gizlilik ve güvenlik politikalarına uygun olarak işlemektedir.

Gizlilik ve Güvenlik Politikasının Amacı

Bu Gizlilik ve Güvenlik Politikası, Şirket'in kullanıcılarının kişisel verilerinin toplanması, kullanılması, aktarılması ve saklanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Örneğin, ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi gibi bilgiler kişisel veri olarak kabul edilebilir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Şirket, kullanıcıların Site'yi ziyareti sırasında, Site'nin işletilmesi, kullanıcılara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik içerik ve reklam sunulması amacıyla kişisel veriler toplayabilir.

Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki şekillerde toplayabilir:

 • • Kayıt formu doldurulması: Kullanıcılar, Site'ye üye olmak için kayıt formu doldururken kişisel verilerini Şirket'e verebilirler.
 • • Abonelik: Kullanıcılar, Site'de yayınlanan e-posta bültenine abone olmak için e-posta adreslerini Şirket'e verebilirler.
 • • Çerezler: Şirket, Site'yi ziyaret eden kullanıcıların deneyimlerini geliştirmek ve kişiselleştirmek amacıyla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, web sitesinin düzgün çalışmasını sağlamaya, daha kullanışlı hale getirmeye ve web sitesinin nasıl kullanıldığını anlamamıza yardımcı olur.

Kişisel Verilerin Kullanımı

Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

 • • Site'nin işletilmesi: Şirket, kullanıcıların Site'yi ziyareti sırasında, Site'nin düzgün çalışmasını ve geliştirilmesini sağlamak için kişisel verilerini kullanabilir.
 • • Kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik içerik ve reklam sunulması: Şirket, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik içerik ve reklam sunmak için kişisel verilerini kullanabilir.
 • • Kullanıcılar ile iletişime geçilmesi: Şirket, kullanıcılara kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi vermek, kullanıcıların sorularını cevaplamak, kullanıcıların geri bildirimlerini almak gibi amaçlarla kişisel verilerini kullanabilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilir:

 • • Hukuki yükümlülük: Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için üçüncü kişilere aktarabilir. Örneğin, bir mahkeme kararı gereğince, kullanıcıların kişisel verilerini ilgili makamlara aktarabilir.
 • • İş ortakları: Şirket, kullanıcılara sunulan hizmetleri geliştirmek amacıyla kişisel verilerini iş ortaklarıyla paylaşabilir.
 • • Reklam verenler: Şirket, kullanıcılara reklam sunmak amacıyla kişisel verilerini reklam verenlerle paylaşabilir.

Kişisel Verilerin Saklanması

Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklar.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • • Kişisel verilerinizin aktarılmasını isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için Şirket'e yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemlerle başvurabilirsiniz. Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.